Praxis für Psychotherapie  PP. Dr.  E.L. Haghiri     

Verhaltenstherapie  (Behavioral Therapy)

تشخیص و درمان و مشاوره    

 

 

تشخیص و درمان افسرده گی

تشخیص و درمان فوبیا و اضطراب و تشویش

تشخیص و درمان خود بیمار انگاری

تشخیص و درمان پر خوری و کم خوریهای عصبی

تشخیص و درمان انواع اختلالات شخصیتی

   تشخیص و درمان انواع ترس و لکنت های عصبی

تشخیص و درمان انواع اعتیاد

تشخیص و درمان اختلالات روان رنجوری و روان پریشی

تشخیص و درمان عدم اعتماد بنفس و خود کم ارزش بینی

تشخیص و درمان بیماریهای روان تنی

تشخیص و مشاوره در اختلافات زناشویی

تشخیص و درمان اختلالت جنسی عصبی

درد درمانی

مشاوره در امور تربیتی و تحصیلی

سمینارهای خود شناسی

           ----------------------------------------------------------------------------------

در موارد فوق از روشهای علمی رفتار درمانی

شناخت درمانی ، ک۰ ب درمانی و نیز هیپنوتیزم بالینی

و بکارگیری انواع روشهای مراقبه و مدیتیشن بهره ورزی میشود

 
 
 
E-Mail
Infos